Multilingual Turkish Dictionary

LAPBELƏ

LAPBELƏ : Turuz Dictionary

-lapbelə dünya fırlanırsa tərsinə, inancımı heçnəyə dəğişmərəm mən yenə(inancımı
əqidəmi). (baxtiyar)

LAPBELƏ : Turuz Dictionary

-lapbelə dünya fırlanırsa tərsinə, inancımı heçnəyə dəğişmərəm mən yenə(inancımı
əqidəmi). (baxtiyar)