Multilingual Turkish Dictionary

LAQIM

LAQIM : Arin Turkish Etimology Dictionary

lağım. çağ. çağasal. çalasal. çalasər. bulaşıq, pəsab çuxuru

LAQIM : Turuz Dictionary

lağım. çapoy. yarus. qatım. qazım. kovum. iki ucu birbirinə bağlayan, yer altı yolağ, geçit, qaleri, dəhliz, tünel, kanal. astol. (ast yol). (kəməraltı)

LAQIM : Turuz Dictionary

lağım. çapoy. yarus. qatım. qazım. kovum. iki ucu birbirinə bağlayan, yer altı yolağ, geçit, qaleri, dəhliz, tünel, kanal. astol. (ast yol). (kəməraltı)