Multilingual Turkish Dictionary

LAQLA

LAQLA : Turuz Dictionary


dəğişməyə güc saxla, qeyim otur az laxla

LAQLA : Turuz Dictionary


dəğişməyə güc saxla, qeyim otur az laxla