Multilingual Turkish Dictionary

LAQLAMAQ

LAQLAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

laxlamaq.
gəmikləri fırlamaq, uçmaq, laxlamaq: qanğıldamaq. qaqnıldamaq. cılızlamaq. taxda tabağlaşmaq. ətsizişmək. arığlamaq

LAQLAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

laxlamaq. kavşamaq. gəvşəmək. şollaşmaq

LAQLAMAQ : Turuz Dictionary

laxlamaq. loşqanmaq. loşqalaşmaq. boşqanmaq. boşqalaşmaq. gəvşənmək

LAQLAMAQ : Turuz Dictionary

laxlamaq. titrəmək. çalpalamaq. çalxanmaq. səlxənmək. salxanmaq. gicəlmək.
ayağlarım tutmur geyin, ayağa qalxanda sələxlənirəm

LAQLAMAQ : Turuz Dictionary

laxlamaq. loşqanmaq. loşqalaşmaq. boşqanmaq. boşqalaşmaq. gəvşənmək

LAQLAMAQ : Turuz Dictionary

laxlamaq. titrəmək. çalpalamaq. çalxanmaq. səlxənmək. salxanmaq. gicəlmək.
ayağlarım tutmur geyin, ayağa qalxanda sələxlənirəm