Multilingual Turkish Dictionary

LAQLATMAQ

LAQLATMAQ : Turuz Dictionary

laxlatmaq. loşqatmaq. loşqalatmaq. boşqatmaq. boşqalatmaq. gəvşətmək.
paslanmış pinci loşqalat qolay açılsın

LAQLATMAQ : Turuz Dictionary

laxlatmaq. boşaltmaq.
biri qa, ladır, biri laxladır: biri bərkidir, biri boşaldır

LAQLATMAQ : Turuz Dictionary

laxlatmaq. loşqatmaq. loşqalatmaq. boşqatmaq. boşqalatmaq. gəvşətmək.
paslanmış pinci loşqalat qolay açılsın

LAQLATMAQ : Turuz Dictionary

laxlatmaq. boşaltmaq.
biri qa, ladır, biri laxladır: biri bərkidir, biri boşaldır