Multilingual Turkish Dictionary

LAT-LÜT

LAT-LÜT : Azerbaijani English Dictionary

I. i. a very poor man* / person; ragtag and bobtail II. s. naked, unclothed, nude; lat-lüt uşaq naked child*; lat-lüt adam naked man* [həm də məc.]

LAT-LÜT : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. dan.
çılpaq, lüt, paltarsız. Cənab xan əyləşib yatağında, lat-lüt; başında bir
. papaq, ağlayır. Ə.Haqverdiyev.
məc. Heç bir şeyi olmayan, yoxsul, kasıb. Lat-lüt adam. // İs. menasında. [Usta Ramazan:] Nisanın atası dedi ki, mənim lat-lütə veriləsi qızım yoxdur. M.Hüseyn. □ Lat-lüt qalmaq
her şeyi elinden çıxmaq, tamam yoxsullaşmaq, kasıblaşmaq. [Sona xanım:] Budur, kişi qurşanıb qumara, bir aydan sonra görərsən, olub-qalanının hamısını uduzub qaldı lat-lüt. Ə.Haqverdiyev.