Multilingual Turkish Dictionary

LAYİHƏLƏŞDİRİLMƏK

LAYİHƏLƏŞDİRİLMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f. to be* designed; to be* planned

LAYİHƏLƏŞDİRİLMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

ax layihələn-dirilmək. Yeni yaşayış binaları layihələşdi-rildi.