Multilingual Turkish Dictionary

LAYİQ GÖRÜNMƏK

LAYİQ GÖRÜNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

oğaşmaq

LAYİQ GÖRÜNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

onarınmaq

LAYİQ GÖRÜNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

onaşmaq tənasübə gəlişinmək. münasibləşmək. münasiblənmək

LAYİQ GÖRÜNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

onğaşmaq

LAYİQ GÖRÜNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

oyarınmaq

LAYİQ GÖRÜNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

oyarışmaq

LAYİQ GÖRÜNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

uyarınmaq

LAYİQ GÖRÜNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

uyarışmaq

LAYİQ GÖRÜNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

uyğurunmaq

LAYİQ GÖRÜNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

uyğuruşmaq

LAYİQ GÖRÜNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

uyqun düşmək

LAYİQ GÖRÜNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

uyqun düşmək
layiq olmaq: yaramaq. yaraşmaq

LAYİQ GÖRÜNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

uyqunmaq

LAYİQ GÖRÜNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

uyulmaq

LAYİQ GÖRÜNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yaxışınmaq

LAYİQ GÖRÜNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yaxışışmaq