Multilingual Turkish Dictionary

LAYK ELƏMƏKLƏ

LAYK ELƏMƏKLƏ : Turuz Farsca - Türkce

əğənməklə
artıq bəğəniş yer dəğişib layk eləməklə, lap cındırımı çəkdi üzə layk eləməklər, bu tatca deyil yoxsul ola söz arayırsan, bu türkcədi baylıq yaradır söz yaratırsan. (cındırımı çəkdi üzə: əsəbilətdi). (baylıq: hükmranlıq)