Multilingual Turkish Dictionary

LAZİM OLAN VƏSAYİL

LAZİM OLAN VƏSAYİL : Turuz Farsca - Türkce

gərəkir taxılar

LAZİM OLAN VƏSAYİL : Turuz Farsca - Türkce

istərli qoşular