Multilingual Turkish Dictionary

LAZİMƏ

LAZİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

oyuq ləvazim. məsalih. vəsayil. vəsilə. məlzəmə. əfzar.
ev çapdığları.
çapduğ sapurmaq: atı, nərsəni yaraqlamaq

LAZİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

çapdığ

LAZİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

əməsalaq

LAZİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

gerçəkcə

LAZİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

gərəç

LAZİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

gərəççə

LAZİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

gərəkən

LAZİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

gərəkli olan

LAZİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

gərəkli

LAZİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

iməsalaq

LAZİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

kəsənək

LAZİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

kəsənik

LAZİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

kitil

LAZİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

qatıl

LAZİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

qoşqu

LAZİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

quşam

LAZİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

nərsə üçün qaçınılmaz olan nərsə

LAZİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

saçağ

LAZİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

sapsat

LAZİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

səp

LAZİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

sürsat

LAZİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

yamasalaq

LAZİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

yapdığ

LAZİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

yarac

LAZİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

yaraq