Multilingual Turkish Dictionary

LEAD

LEAD : English Azerbaijani Turkish

v [led; led] aparmaq, rəhbərlik etmək; to lead \[li:d\] a child uşağın əlindən tutub aparmaq; the path lead \[li:d\]s to the house yol evə tərəf aparır; to lead \[li:d\] an army orduya rəhbərlik etmək; to lead \[li:d\] an orchestra orkestrə rəhbərlik etmək