Multilingual Turkish Dictionary

M-DAY MATERIEL ASSETS

M-DAY MATERIEL ASSETS : English Turkish military

M GÜNÜ MALZEME MEVCUDU:Yürürlükteki müşterek stratejik hedefler planını desteklemek üzere, bir maddeden, M-günü dünya çapında askeri ikmal sisteminde mevcut toplam miktar. Bunun hesaplanmasında; maddenin, dünya çapında, stok mal durumu (hizmete ve tamire elverişli)
yürürlükte müşterek stratejik hedefler planı M-gününden önce, bu envanterde, zayiat ve istihlak karşılığı yapılmış düzeltmeler; yürürlükteki Müşterek Stratejik Hedefler Planı M gününe, finanse edilmiş ve planlanmış tedarikten yapılan teslimat ile envanterden dışarıya veya dışarıdan envantere yapılmış transferler dikkate alınır. Ayrıca bak. "mobilization reserves"