Multilingual Turkish Dictionary

M-DAY MATERIEL REQUIREMENT

M-DAY MATERIEL REQUIREMENT : English Turkish military

M GÜNÜ MALZEME İHTİYACI:Amerikan Kuvvetlerini, sefer malzeme planlama maksatları için emredilmiş süre zarfında, yürürlükteki Müşterek Stratejik Hedefler Planı'na göre teçhiz etmek, bir malzeme ikmal ve tahliye kanalı sağlamak ve desteklemek üzere, bir maddeden, M-günü, Askeri ikmal sisteminde bulunması gereken miktar. Bu miktar; sefer malzeme ihtiyaçlarını, sefer malzeme ihtiyaç ayarlamasının üstüne çıkaran miktardır. M-günü kuvveti malzeme ihtiyacı ile sefer yedeği malzeme ihtiyacını içine alır. Ayrıca bakınız: "mobilization reserves"