Multilingual Turkish Dictionary

MA'FÜVV

MA'FÜVV : Turkish Risale

Suçu afvedilmiş. Bağışlanmış. * İstisnâ edilmiş, müstesnâ kılınmış, ayrı tutulmuş

MA'FÜVV : Ottoman Turkish

Suçu afvedilmiş. Bağışlanmış. * İstisnâ edilmiş, müstesnâ kılınmış, ayrı tutulmuş