Multilingual Turkish Dictionary

MA'KUD

MA'KUD : Turkish Risale

(U, uzun okunur) Akdolunmuş, bağlanmış, düğümlü, bağlı

MA'KUD : Ottoman Turkish

(U, uzun okunur) Akdolunmuş, bağlanmış, düğümlü, bağlı