Multilingual Turkish Dictionary

MA'LUMAT-I ZARURİYE

MA'LUMAT-I ZARURİYE : Turkish Risale

Lüzumlu ve zaruri mâlumat

MA'LUMAT-I ZARURİYE : Ottoman Turkish

Lüzumlu ve zaruri mâlumat