Multilingual Turkish Dictionary

MA'NİDAR (MÂNİDAR)

MA'NİDAR (MÂNİDAR) : Turkish Risale

f. Bir mânâyı mutazammın olan. * Nükteli, ince mânâlı. Bir mâna ifade eden. Bir mânayı şâmil olan. (Farsça bir ifade olup, mânâ; ma'ni diye okunmuştur.)

MA'NİDAR (MÂNİDAR) : Ottoman Turkish

"f. Bir mânâyı mutazammın olan. * Nükteli, ince mânâlı. Bir mâna ifade eden. Bir mânayı şâmil olan. (Farsça bir ifade olup, mânâ; ma'ni diye okunmuştur.)"