Multilingual Turkish Dictionary

MA'YUBAT

MA'YUBAT : Turkish Risale

(Ma'yube. C.) Ayıplanacak şeyler. Eksiklikler, noksanlıklar, kusurlar

MA'YUBAT : Ottoman Turkish

(Ma'yube. C.) Ayıplanacak şeyler. Eksiklikler, noksanlıklar, kusurlar