Multilingual Turkish Dictionary

MAİLİ

MAİLİ : Azerbaijani English Dictionary

s.
sloping, slanting [-antiŋ];
inclined [to]; disposed [d.]; maili dam sloping roof

MAİLİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. [ər.] Bir yana meyil eden; eyi-len; düz olmayan, eyri, eyilmiş, meyilli. Maili xətt. Maili səth.
Yer bir qədər maili oldu-ğundan
. yerimək çətin idi. M.Ibrahimov.
.Günəşin maili şüaları [Yusifin] sinəsinə dü-şür, orden-medalları bərq vururdu. B.Bay-ramov.