Multilingual Turkish Dictionary

MA-Fİ-L YED

MA-Fİ-L YED : Turkish Risale

Fık: Bir terekenin taksimi yapılmadan varislerden biri veya birkaçı ölürse, bunların terekelerinden varislerine düşen kendi mikdarları

MA-Fİ-L YED : Ottoman Turkish

Fık: Bir terekenin taksimi yapılmadan varislerden biri veya birkaçı ölürse, bunların terekelerinden varislerine düşen kendi mikdarları