Multilingual Turkish Dictionary

MAA

MAA : Turkish Risale

(Beraber) mânasında bir kelime olup, iki türlü kullanılır:
İzafetle (tamlama hâlinde):a) Zarf olarak: (Celestü maa zeydin: Zeyd ile beraber oturdum)b) Sıla (cümlecik) olarak: (Musaddıkan lima maaküm: Sizdekini tasdik ederek)c) Haber olarak: (Vehüve maahüm: O, onlarla beraberdir.)
İzafetsiz: Bu takdirde tenvinlenir ve hâl olarak bulunur: (Caû maan: Beraber geldiler.)

MAA : Ottoman Turkish

(Beraber) mânasında bir kelime olup, iki türlü kullanılır:
İzafetle (tamlama hâlinde):a) Zarf olarak: (Celestü maa zeydin: Zeyd ile beraber oturdum)b) Sıla (cümlecik) olarak: (Musaddıkan lima maaküm: Sizdekini tasdik ederek)c) Haber olarak: (Vehüve maahüm: O, onlarla beraberdir.)
İzafetsiz: Bu takdirde tenvinlenir ve hâl olarak bulunur: (Caû maan: Beraber geldiler.)

MAA : Ottoman Turkish

" ""beraber, birlikte"" mânâsında ön ek."

MAA : Turkish Turkish Hukuk

le, ile, beraber, birlikte