Multilingual Turkish Dictionary

MAAŞİQƏ EDMƏK

MAAŞİQƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sevişmək

MAAŞİQƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sevmək

MAAŞİQƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sımaq

MAAŞİQƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sıyışmaq

MAAŞİQƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sıymaq