Multilingual Turkish Dictionary

MAAŞİRƏT

MAAŞİRƏT : Turuz Farsca - Türkce

irlikdə yaşayış

MAAŞİRƏT : Turuz Farsca - Türkce

çalışım

MAAŞİRƏT : Turuz Farsca - Türkce

ged gəl

MAAŞİRƏT : Turuz Farsca - Türkce

görənək adabi maaşirət

MAAŞİRƏT : Turuz Farsca - Türkce

keçinmə

MAAŞİRƏT : Turuz Farsca - Türkce

oturdur

MAAŞİRƏT : Turuz Farsca - Türkce

oturub durma

MAAŞİRƏT : Turuz Farsca - Türkce

oturum