Multilingual Turkish Dictionary

MAAŞİRƏT ED

MAAŞİRƏT ED : Turuz Farsca - Türkce

oturqıl
kiçkilərlə ötünqıl, yavzuqları, ötürqıl, uluğlarla oturqıl. (ötünqıl: keçin). (yavzuqları: yavuzları. yavaları). (ötürqıl: tərk ed). (uluğlarla. böyüklərlə)