Multilingual Turkish Dictionary

MAAŞİRƏT SEVMƏYƏN

MAAŞİRƏT SEVMƏYƏN : Turuz Farsca - Türkce

çəkingən

MAAŞİRƏT SEVMƏYƏN : Turuz Farsca - Türkce

çəkinik

MAAŞİRƏT SEVMƏYƏN : Turuz Farsca - Türkce

dalı, geri, qıraq, qıra duran münzəvilik sevən

MAAŞİRƏT SEVMƏYƏN : Turuz Farsca - Türkce

girişməyən

MAAŞİRƏT SEVMƏYƏN : Turuz Farsca - Türkce

qaçınıq

MAAŞİRƏT SEVMƏYƏN : Turuz Farsca - Türkce

qaçınqan

MAAŞİRƏT SEVMƏYƏN : Turuz Farsca - Türkce

qatılmaz münzəvilik sevən

MAAŞİRƏT SEVMƏYƏN : Turuz Farsca - Türkce

qatılmaz münzəvilik sevən. inziva tələb

MAAŞİRƏT SEVMƏYƏN : Turuz Farsca - Türkce

qırasınqan

MAAŞİRƏT SEVMƏYƏN : Turuz Farsca - Türkce

qırsınıq

MAAŞİRƏT SEVMƏYƏN : Turuz Farsca - Türkce

təksingən

MAAŞİRƏT SEVMƏYƏN : Turuz Farsca - Türkce

təksinik