Multilingual Turkish Dictionary

MAAŞİRƏTLİ

MAAŞİRƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

cana yatan

MAAŞİRƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

çəkici

MAAŞİRƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

duyarlı

MAAŞİRƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

elsevər

MAAŞİRƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

əris ictimai. ünsiyyətli. simpatik. cəzzab. atifəli. rəhim. şəfiq. həssas. ləziz. mulayimül məzac. dilsuz. qəmxar

MAAŞİRƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

xoşagəlim

MAAŞİRƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

isti qanlı

MAAŞİRƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

qanı isti

MAAŞİRƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

sığışlı

MAAŞİRƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

sınğışımlı

MAAŞİRƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

sınğışlı

MAAŞİRƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

sinişli

MAAŞİRƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

sınışlı

MAAŞİRƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

sinşimli

MAAŞİRƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

sınşımlı

MAAŞİRƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

sıyaz

MAAŞİRƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

siyəz

MAAŞİRƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

sıyışlı

MAAŞİRƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

sıysağ

MAAŞİRƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

siysək

MAAŞİRƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

söy söhbətli, otur durumlu kişi

MAAŞİRƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

yovşan