Multilingual Turkish Dictionary

MAABÎD

MAABÎD : Turkish Risale

(Ma'bud. C.) Ma'budlar

MAABİD : Turkish Risale

(Meâbid) (Mabed. C.) İbadet edilen yerler. Mâbetler. * (Abd. C.) Hizmetçiler. Kullar

MAABİD : Ottoman Turkish

(Meâbid) (Mabed. C.) İbadet edilen yerler. Mâbetler. * (Abd. C.) Hizmetçiler. Kullar

MAABİD : Ottoman Turkish

mabetler, tapınaklar

MAABÎD : Ottoman Turkish

(Ma'bud. C.) Ma'budlar