Multilingual Turkish Dictionary

MAADİL

MAADİL : Turuz Farsca - Türkce

ənzər

MAADİL : Turuz Farsca - Türkce

dəgər muqabil.
işin dəgərin tap

MAADİL : Turuz Farsca - Türkce

dəng

MAADİL : Turuz Farsca - Türkce

dəngəş

MAADİL : Turuz Farsca - Türkce

dənğ həmərz

MAADİL : Turuz Farsca - Türkce

dənğləm

MAADİL : Turuz Farsca - Türkce

dərək dəng. bərabər. əşit. muqabil.
bunlar ikisi dərək gəlmək.
dərək dərəkə: gərək gərəkə.
dərəkin bilib, dəğər biçilər.
bunla onu dərək tutmam.
dərəkin ödə (tölə).
sözü işinə dən dərək: tam uyğun

MAADİL : Turuz Farsca - Türkce

dəş

MAADİL : Turuz Farsca - Türkce

doğru
bu ona doğru deyil

MAADİL : Turuz Farsca - Türkce

duranğ

MAADİL : Turuz Farsca - Türkce

əş

MAADİL : Turuz Farsca - Türkce

əşdəğər

MAADİL : Turuz Farsca - Türkce

əşit

MAADİL : Turuz Farsca - Türkce

əşləm

MAADİL : Turuz Farsca - Türkce

qarşılıq muqabil

MAADİL : Turuz Farsca - Türkce

orta yer. həddi vəsət
işin dəgərin tap

MAADİL : Turuz Farsca - Türkce

ortancağlıq

MAADİL : Turuz Farsca - Türkce

ortanlıq

MAADİL : Turuz Farsca - Türkce

parayapay

MAADİL : Turuz Farsca - Türkce

salbasal

MAADİL : Turuz Farsca - Türkce

salqasal

MAADİL : Turuz Farsca - Türkce

tuş

MAADİL : Turuz Farsca - Türkce

tuşuş musavi