Multilingual Turkish Dictionary

MAADİL OLMAQ

MAADİL OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

ənzəşmək

MAADİL OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

daşlaşmaq

MAADİL OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

dəşləşmək

MAADİL OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

eyniləşmək

MAADİL OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

əşitləşmək

MAADİL OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

əşləşmək

MAADİL OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

oxşaşmaq

MAADİL OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

özdəşmək

MAADİL OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

özdəşmək eyniləşmək

MAADİL OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

taydaşmaq

MAADİL OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

taylaşmaq