Multilingual Turkish Dictionary

MAADİLƏ

MAADİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

ərəbərlik

MAADİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

irbirəlik

MAADİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

dənəm

MAADİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

dəngəm

MAADİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

dəngləm
iki məchullu maadilə (dəngləm ): iki gizili

MAADİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

dənğləmə

MAADİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

dənkləm muadilə

MAADİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

əşləmə

MAADİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

tənğli