Multilingual Turkish Dictionary

MAADİLLİ

MAADİLLİ : Turuz Farsca - Türkce

asalı < yasılı < yansalı (

MAADİLLİ : Turuz Farsca - Türkce

ağdaşlı

MAADİLLİ : Turuz Farsca - Türkce

aşabaşlı

MAADİLLİ : Turuz Farsca - Türkce

əkdaşlı

MAADİLLİ : Turuz Farsca - Türkce

əkdəşli

MAADİLLİ : Turuz Farsca - Türkce

ənizdəşli

MAADİLLİ : Turuz Farsca - Türkce

ənzərli

MAADİLLİ : Turuz Farsca - Türkce

ərabərli

MAADİLLİ : Turuz Farsca - Türkce

dəngəkli

MAADİLLİ : Turuz Farsca - Türkce

dəngəli

MAADİLLİ : Turuz Farsca - Türkce

dəngli

MAADİLLİ : Turuz Farsca - Türkce

əşitli

MAADİLLİ : Turuz Farsca - Türkce

əşli

MAADİLLİ : Turuz Farsca - Türkce

kimili

MAADİLLİ : Turuz Farsca - Türkce

lingəkli

MAADİLLİ : Turuz Farsca - Türkce

lingəli

MAADİLLİ : Turuz Farsca - Türkce

manğzdaşlı

MAADİLLİ : Turuz Farsca - Türkce

özdəşli

MAADİLLİ : Turuz Farsca - Türkce

taylı

MAADİLLİ : Turuz Farsca - Türkce

təkinli əkranlı. həmvarlı. mislili. əmsallı

MAADİLLİ : Turuz Farsca - Türkce

təkinli muşabehli. manğzdaşlı. əkranlı. həmvarlı

MAADİLLİ : Turuz Farsca - Türkce

yanalı

MAADİLLİ : Turuz Farsca - Türkce

yansalı >yasılı > asalı (

MAADİLLİ : Turuz Farsca - Türkce

yasılı > yansalı >asalı (