Multilingual Turkish Dictionary

MAAFİYƏT BƏXŞ EDMƏK

MAAFİYƏT BƏXŞ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yenğildiq bermək