Multilingual Turkish Dictionary

MAAFİYYƏT

MAAFİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

oğuş

MAAFİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

onğuş

MAAFİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

onuş

MAAFİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

ovuş

MAAFİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

yoğnuş

MAAFİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

yoğuş

MAAFİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

yovuş

MAAFİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

yuğuş maaflıq

MAAFİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

yumuş