Multilingual Turkish Dictionary

MAALİCƏ EDMƏK

MAALİCƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

dərmanlamaq

MAALİCƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

əmləmək < yəmləmək < yamlamaq (< yamamaq)

MAALİCƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ot, dərman, dava vermək
əmçi ona otadı

MAALİCƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

otamaq

MAALİCƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

otlamaq

MAALİCƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yamlamaq > yəmləmək > əmləmək (< yamamaq)

MAALİCƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yamlamaq > yəmləmək > əmləmək (< yamamaq)

MAALİCƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yəmləmək < yamlamaq > əmləmək (< yamamaq)