Multilingual Turkish Dictionary

MAAL-İFTİHAR

MAAL-İFTİHAR : Turkish Risale

İftiharla. Sevinerek. Kemal-i şevk ile

MAAL-İFTİHAR : Ottoman Turkish

İftiharla. Sevinerek. Kemal-i şevk ile