Multilingual Turkish Dictionary

MAAMİLƏ

MAAMİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

al ver
yol yolağ, maamilə bilməyən: qırpalayan. hırpalayan

MAAMİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

alaverə

MAAMİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

alışveriş

MAAMİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

alver

MAAMİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

ağlantı

MAAMİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

çalçat ticarət. işləm. çalşır. alışıq. alver. iş, mal mubadisi. dad o sitəd

MAAMİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

eyləm

MAAMİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

sat tav

MAAMİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

sat tov (satıb dəğişmə)

MAAMİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

satığ

MAAMİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

satıq ticarət

MAAMİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

satış