Multilingual Turkish Dictionary

MAAMİLƏ EDMƏK

MAAMİLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

alver edmək

MAAMİLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

alverişmək

MAAMİLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

alverləmək

MAAMİLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

alvermək

MAAMİLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çalşırmaq

MAAMİLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çatığlamaq

MAAMİLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çatığlaşmaq

MAAMİLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

davranmaq

MAAMİLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

əl ələ sürtmək
onla satığlanma

MAAMİLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

satığ çatığ edmək

MAAMİLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

satığlamaq

MAAMİLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

satığlaşmaq

MAAMİLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

satışmaq

MAAMİLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

savlamaq

MAAMİLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

səvrəmək

MAAMİLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sovda edmək savramaq

MAAMİLƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sovdalamaq
iki evimdən birini savraycağım