Multilingual Turkish Dictionary

MAANÎ

MAANÎ : Turkish Risale

(Mâna. C.) Mânalar. * Belâgatın üç şubesinden biri. Lafzın muktezâ-yı hâl ve makama uygunluğuna mahsus bir ilim adı. (Bak: Belâgat)

MAANÎ : Ottoman Turkish

(Mâna. C.) Mânalar. * Belâgatın üç şubesinden biri. Lafzın muktezâ-yı hâl ve makama uygunluğuna mahsus bir ilim adı. (Bak: Belâgat)

MAÂNÎ : Ottoman Turkish

mânâlar, anlamlar

MAANİ : Turkish Turkish Hukuk

Anlamlar, manalar