Multilingual Turkish Dictionary

MAARİFÇİLİK

MAARİFÇİLİK : Azerbaijani English Dictionary

I. i. enlightenment, educational activities II. s.: maarifçilik dövrü the Age of Enlightenment

MAARİFÇİLİK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Maarifi yayma, maa-rif terefdarı olma; maarifperverlik. "Baha-dır və Sona" kini lirik bir əsərdə də ədib öz naarifçilikfikirlərini davan etdirir. M.Arif.
tar. XVII-XVIII esrlerde Qerbi Avro-
pada ve XVIII-XIX esrlerde Rusiyada feo-dalizmi tenqid eden ve xalqın maariflenme-sine terefdar olan mütereqqi ideya herekatı. Maarifçilik ideyası.