Multilingual Turkish Dictionary

MAARİF-MENDÂN

MAARİF-MENDÂN : Turkish Risale

(Maarifmend. C.) Bilgi sahibi kimseler, bilgililer

MAARİF-MENDÂN : Ottoman Turkish

(Maarifmend. C.) Bilgi sahibi kimseler, bilgililer