Multilingual Turkish Dictionary

MAARİFLƏNDİRMƏK

MAARİFLƏNDİRMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f. to enlighten [d.], to give* education [d.]; xalq kütlələrini maarifləndirmək to enlighten the masses

MAARİFLƏNDİRMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f. Maarif, elm, bi-
lik, medeniyyet vermek; savadlaşdırmaq. Xalqı naarifləndirnək.