Multilingual Turkish Dictionary

MAARİFPƏRVƏR

MAARİFPƏRVƏR : Azerbaijani English Dictionary

I. i.
enlightener, educator;
tar. representative of the Englightenment II. s. instructive, educational; maarifpərvər fikirlər / ideyalar instructive ideas

MAARİFPƏRVƏR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[ər. maarif ve fars.
..perver] b a x maarifçi
ci menada. Söz yox, maarifpərvərlərimizdən çoxları tapıla bilər ki, bəzi qəzetləri əvvəlinci nönrəsin-dən ilin axırınadək yığıb kitab bağlayırlar. C.Memmedquluzade. Qəzetin naşiri Mən-nədağa Şaxtaxtlı naarifpərvər, xeyirxah və nütərəqqi bir adan olnuş(dur). M.Ibrahimov.