Multilingual Turkish Dictionary

MAASİRLƏŞDİRMƏK

MAASİRLƏŞDİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çağataylamaq gün modasına, türünə uyarlamaq, uyqunlatmaq