Multilingual Turkish Dictionary

MAAVİNƏT EDMƏK

MAAVİNƏT EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qolamaq

MAAVİNƏT EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qollamaq

MAAVİNƏT EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

nərsəni qorumaq mahafizət