Multilingual Turkish Dictionary

MAAYİB

MAAYİB : Turkish Risale

Ayıplar. Lekeler. Kusurlar

MAAYİB : Ottoman Turkish

Ayıplar. Lekeler. Kusurlar

MAÂYİB : Ottoman Turkish

ayıplar