Multilingual Turkish Dictionary

MACAQ

MACAQ : Turuz Dictionary

məcək. (ək). mayan. məyən.
deyilməcək: deyilməyən.
salınmacaq: salınmayan.
yeyilməcək. yeyilməyən.
soxulmacaq: soxulmayan

MACAQ : Turuz Dictionary

məcək. (ək). mayan. məyən.
deyilməcək: deyilməyən.
salınmacaq: salınmayan.
yeyilməcək. yeyilməyən.
soxulmacaq: soxulmayan