Multilingual Turkish Dictionary

MADARİB

MADARİB : Turkish Risale

(Madrab. C.) Darbedilecek, dövülecek yerler

MADARİB : Ottoman Turkish

(Madrab. C.) Darbedilecek, dövülecek yerler