Multilingual Turkish Dictionary

MADDİLİK

MADDİLİK : Azerbaijani English Dictionary

i. materiality; dünyanın maddiliyi the materiality of the world

MADDİLİK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Maddeden ibaret olma, maddi şeyin xassesi (mənəvilik ziddi). // Şüur-dan asılı olmayaraq mövcud olma; cismanilik.

MADDİLİK : Turkish Turkish

maddi olma durumu

MADDİLİK : Turkish English

n. materiality