Multilingual Turkish Dictionary

MADDƏLƏR

MADDƏLƏR : Turuz Farsca - Türkce

öğələr ana yasada, salımda, əsasi qanunda olan dəğişilməz öğələr, ötdəklər, maddələr: qat yasa

MADDƏLƏR : Turuz Farsca - Türkce

ötdəklər ana yasada, salımda, əsasi qanunda olan dəğişilməz öğələr, ötdəklər, maddələr: qat yasa